Psykisk Trivsel

Professionel hjælp til håndtering af personlige og erhvervsrelaterede udfordringer

 

Om os:

Jeg hedder Gitte Odgaard og er uddannet Klinisk Psykolog samt Arbejds- og Organisations-psykolog (Cand.Psych.) fra Københavns Universitet. Mit arbejde er centret omkring mennesker og de forandringer og udfordringer, som vi alle kan opleve på individ- og familieniveau samt på ledelses- og organisationsniveau.

Min baggrund for at kunne hjælpe og rådgive inden for disse områder er min uddannelse som Psykolog samt min terapeutiske erfaring. Herudover har jeg en erhvervsrelateret uddannelse som HD, 2. del i Afsætning fra Copenhagen Business School (CBS), og en lang karriere inden for erhvervslivet, hvilket har givet mig et stort indblik i erhvervslivet samt effektiv praksisorienteret håndtering af de forandringer og udfordringer man kan møde der.

Jeg er endvidere certificeret børneyogalærer og underviser indskolingsbørn i børneyoga med henblik på at træne børnenes ro, koncentration og indlæring.

Som medlem af Dansk Psykolog Forening arbejder jeg ud fra nordiske psykologers etiske regelsæt om tavshedspligt og respekt for klienters autonomi og rettigheder.

Jeg tager løbende efteruddannelse og kurser samt modtager supervision af andre psykologer, således at min rådgivning og behandling løbende tager højde for ny forskning og nye impulser fra det professionelle, psykologiske miljø.

 

 

Praktisk information:

Afbud:

Hvis du bliver forhindret til din individuelle samtale bedes du melde afbud senest dagen før inden kl. 16.00. Hvis du afmelder for sent, udebliver eller kommer for sent til aftalen, betales det fulde beløb.

 

Priser:

Individuel terapi: 900 kr/ 50 min.

Parterapi: 1500 kr/ 90 min

Familieterapi: 1500/ 90 min

Foredrag: Pris og varighed efter aftale

Børneyoga: 750 kr/ 45 min (max. 12 børn)

Som selvbetaler er du garanteret, at du ikke registreres i nogen systemer eller journaler, der er tilgængelig for andre end dig selv.